Peace Insurance Logo

جهت دریافت تخفیف و مشاوره رایگان، کلیک کنید.

بیمه حمل ونقل (باربری)

خدمات بیمه باربری بیمه ”ما “ امنیت حمل و نقل را بیشتر خواهد كرد.

بیمه باربری نوعی بیمه حمل و نقل كالا (از طریق زمینی، هوایی و دریایی) می‌باشد كه به موجب آن یك طرف بیمه‌گر تعهد می‌نماید در ازای پرداخت وجوهی كه از طرف دیگر (بیمه‌گذار) دریافت می‌كند در صورت بروز حادثه در جریان حمل كالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر، خسارت وارده را طبق شرایط و مندرجات بیمه نامه جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.


تعاريف مرتبط به بيمه باربری

اهداف بيمه نامه

بیمه نامه باربری، زیان های مالی كالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط حمل و نقل ( دریایی، هوایی، زمینی ) مورد پوشش قرار می‌دهد و هدف از آن حفظ منافع صاحبان كالا، تجار، وارد كنندگان و در نهایت حفظ منافع ملی است.

وسيله حمل

وسیله حمل از موارد بسیار مهم در بیمه‌های باربری است كه معمولاً به كشتی، هواپیما، كامیون، قطار و .... یا تركیبی از آنها اطلاق می شود .

مورد بیمه

كالایی است كه مشخصات دقیق آن از نظر وزن، تعداد، كیفیت، ماهیت، و ... با استفاده از اطلاعات مندرج در پروفر‌ما در بیمه‌نامه درج می‌شود.

پارت شیپمنت (PART SHIPMENT)

پارت شیپمنت یا حمل به دفعات، یعنی فروشندگان كالا قادر خواهند بود كالا را در چندین مرحله تحویل خریدار نمایند، به عبارت دیگر كالا در چندین مرحله یا پارت حمل می‌گردد.

ترانس شیپمنت (TRANSSHPMENT)

به انتقال كالا از روی یك وسیله حمل به روی وسیله حمل دیگر گفته می‌شود به عبارت دیگر حمل كالا ممكن است با چندین وسیله حمل صورت گیرد.

خسارت كلی (total loss)

این بیمه‌نامه خسارت مستقیم ناشی از آتش سوزی و یا غرق وسیله نقلیه كه منجر به از بین رفتن كل محموله در یك مرحله می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. تلف كلی می‌تواند واقعی یا فرضی باشد. تلف كلی واقعی زمانی تحقق می‌یابد كه مورد بیمه كاملاً از بین رفته و یا از تصرف بیمه گذار خارج شود. تلف كلی فرضی در صورتی است كه هزینه نجات و تعمیر مورد بیمه خسارت دیده از ارزش واقعی مورد بیمه بیشتر شود.


انوع بيمه نامه حمل ونقل (باربری)

 • بیمه‌نامه باربری وارداتی
 • كالاهایی كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از كشورهای خارجی خریداری می‌گردند ، به صورت خریدهای براتی، بدون انتقال ارز و یا از طریق اعتبارات اسنادی انجام می‌گیرند، كه با توجه به قوانین جاری خرید این نوع بیمه نامه برای وارد كنندگان اجباری می‌باشد. بیمه نامه مذكور، خطراتی كه كالاهای خریداری شده توسط وارد كنندگان ایرانی از كشورهای مختلف جهان را تهدید می‌كنند مورد پوشش قرار می‌دهد كه این پوشش از كشور مبداء تا مقصد می‌باشد.

 • بیمه نامه باربری صادراتی
 • كالاهایی كه از ایران به مقصد كشورهای خارجی حمل می‌گردد، بر اساس انواع شرایط فروش نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند. به موجب این بیمه نامه كالای صادر شده از كشور ایران تا كشور مقصد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 • بیمه نامه باربری داخلی
 • كلیه تولیدات و محمولاتی كه توسط تولید كنندگان و تجار در محدوده جغرافیایی كشور ایران جابجا می‌شوند توسط این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرند

 • بیمه نامه باربری ترانزیت
 • مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای ایران بوده و كشور ایران تنها در مسیر حمل قرار داشته و فقط كالا در محدوده كشور ایران حمل می‌گردد.


ششرایط بیمه حمل و نقل كالا برای پوشش باربری خارجی

پوشش خطر بیمه شده كالا در شرایطC

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با كف دریا، غرق یا واژگون شدن كشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادف یا برخورد كشتی با شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه كالا در بندر اضطراری
 • فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی
 • زیان همگانی و هزینه‌های نجات
 • مسئولیت مشترك در تصادف

پوشش خطرات بیمه شده كالا در شرایط B

 • كلیه خطرهای بیمه شده در شرایط C و همچنین خطرهای زیر، در شرایط B تحت پوشش قرار می‌گیرند
 • زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی
 • واژگون شدن یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به كشتی، شناور، وسیله، كانتینر یا انباركالا
 • تلف كلی هر بسته كامل از كالا حین بارگیری یا تخلیه از كشتی یا شناور

پوشش خطرهای بیمه شده كالا در شرایط A

كاملترین نوع پوشش بیمه‌ای، شرایط A است در این پوشش تقریباً كلیه خطرات احتمالی در جریان حمل تحت پوشش بیمه گران قرار خواهد گرفت. به جز استثنائاتی كه به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌گردد.

استثنائات در شرایط A - B- C

 • تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
 • نشست و ریزش عادی، كسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه برای حمل (بسته‌بندی) مندرج که شامل بارچینی در كانتینر و لیفت وان نیز می‌شود. به شرط اینكه چنین عملی قبل از شروع بیمه كالا به وسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد.
 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی با ماهیت مورد بیمه
 • تلف ، آسیب یا هزینه‌ای كه علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد (به استثناء هزینه‌های قابل پرداخت در خسارت همگانی)
 • تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان، مدیران و اجاره‌كنندگان یا گردانندگان كشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست، تركیب هسته‌ای و یا واكنش مشابه دیگری با نیرو و یا ماده رادیواكتیو عمل نماید.

مواردی كه به هیچ وجه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد

 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی كشتی
 • نامناسب بودن كشتی، وسیله حمل، كانتینر و ... مشروط به اینكه بیمه‌گذار و كاركنان از این موضوع اطلاع داشته باشند.
 • از بین رفتن كالا، آسیب دیدگی یا هزینه ناشی از جنگ، جنگ داخلی، بلوا و ...
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف و یا اثرات ناشی از این امور
 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری از ورود كارگران