Peace Insurance Logo

جهت دریافت تخفیف (۷۰ درصد بیمه بدنه و ۲٫۵ درصد بیمه ثالث اتومبیل) و مشاوره رایگان، کلیک کنید.

بیمه اتومبیل

توسعه علم و تكنولوژی در خدمت آسايش، رفاه و صرفه جويی در زمان آحاد جامعه می باشد.

با توجه به توسعه راه ها و استفاده مردم از وسایل نقليه در بيشتر مواقع خسارات سنگين جانی و مالی به دارندگان، سرنشينان و اشخاص ثالث وارد می شود و مشكلات جدی برای استفاده كنندگان فراهم می سازد.

برای جبران خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث، شركت ” بيمه ما “ با دريافت حق بيمه مناسب، خسارت های مالی و جانی وارده را پوشش می دهد .

بیمه اتومبیل به چند بخش اصلی تقسیم می‌ شود :

 • بيمه بدنه
 • بيمه شخص ثالث
 • بيمه مازاد شخص ثالث
 • بيمه حوادث سرنشين

حادثه

منظور از حادثه، تصادف دو اتومبیل با یكدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرك و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی، سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی می باشد.


بيمه بدنه اتومبيل

در بیمه بدنه اتومبیل جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه مورد بیمه ،تحت پوشش قرار می گیرد.

خطرات تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل

بیمه گذاران می توانند با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش های مربوط به خطرات اضافی را نیز خریداری نمایند.

خطرات اصلی

 • آتش سوزی
 • صاعقه
 • انفجار
 • حادثه
 • واژگونی
 • سرقت كلی

خطرات اضافی

 • بلايای طبيعی شامل: سيل، زلزله و آتشفشان
 • خسارت ناشی از پاشيده شدن اسيد و مواد شيميايی
 • شكست شيشه به تنهايی
 • سرقت در جا تمام قطعات يا برخی از قطعات وسيله نقليه
 • هزينه اياب و ذهاب در مدت تعمير وسيله نقليه كه موجب بروز خسارت به وسيله نقليه می گردد.

بيمه شخص ثالث اتومبيل

بر اساس قانون بيمه اجباری شخص ثالث، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوری زمینی موظفند مسئوليت خود در قبال اشخاص ثالث را به لحاظ مالی و بدنی بيمه نمايند.

شخص ثالث

منظور از شخص ثالث، هر شخصی به استثناء راننده وسيله نقليه بيمه شده است كه سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان های بدنی و يا مالی شود.

خطرات و خسارات تحت پوشش

حوادث مذكور، در بيمه نامه شخص ثالث شامل هرگونه سانحه ای از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتی است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود. خسارات بدنی در اين بيمه نامه هر نوع ديه يا ارش (ديه جراحات ) ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، از كار افتادگی (جزئی يا كلی، موقت يا دائم ) يا ديه فوت شخص ثالث است كه به سبب حوادث مشمول بيمه، می باشد.


بيمه مازاد شخص ثالث

حداقل پوشش بيمه در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ديه يک مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالی، معادل حداقل دو ونيم درصد (۲٫۵ %) تعهدات بدنی می باشد.

بيمه گذار می تواند برای جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه مازاد نيز خريداری نمايد. بیمه گذاران ” بيمه ما “ می توانند با مراجعه به هر يک از شعب و نمايندگی ها در تمام نقاط كشور، تعهدات بيمه خود را افزايش دهند.


بيمه حوادث راننده اتومبيل

این بیمه نامه به منظور جبران زیان های ناشی از حوادثی كه خارج از اراده بیمه گذار به راننده وسیله نقلیه مورد بیمه وارد می گردد ، به همراه بیمه نامه شخص ثالث ارائه می شود و غرامت فوت و نقص عضو راننده را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می نماید.